e-Kadry i płace

Zmiany w zasiłkach chorobowych i macierzyńskich 2013-12-08


Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa weszła w życie.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 maja 2012 r. Ustawa wprowadza dla wszystkich grup ubezpieczonych niebędących pracownikami podobne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami.

W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego będzie stanowiło wynagrodzenie, które ubezpieczony niebędący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy. Dotychczas tą podstawą była zadeklarowana kwota, stanowiąca podstawę wymiaru składek zmniejszona proporcjonalnie do „przepracowanych” dni miesiąca.

Sejm uchwalił ustawę 21 czerwca 2013 r. 6 sierpnia 2013 r. podpisał ją prezydent. Ustawa weszła w życie 1 grudnia 2013 r.

Źródło: sejm.gov.pl