e-Kadry i płace

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 2013-12-08


Prezes ZUS w dniu 19 listopada 2013 r. ogłosił wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 5121) ogłasza się, co następuje:

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2014 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2013 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2013 r. nie przekracza 100% i wynosi 97,9%.

Źródło: ZUS