e-Kadry i płace

Kobietom jest ciężej na rynku pracy 2013-12-08


Kobiety mają większe kłopoty ze znalezieniem pracy. W urzędach pracy przeważają oferty dla mężczyzn, a pracodawcy niechętnie zatrudniają kobiety, obawiając się ich ograniczonej dyspozycyjności związanej z zakładaniem rodziny.

Brak doświadczenia czy możliwości pogodzenia roli matki z praca zawodową. To główne przyczyny bezrobocia wśród kobiet. Panie częściej niż mężczyźni zasilają pośredniaki. Dominują między innymi młode mężatki i po urlopach wychowawczych.

Według danych GUS bezrobocie w październiku wyniosło w Polsce 13 procent. Wskaźnik jest więc taki sam jak we wrześniu.

Źródło: IAR