e-Kadry i płace

Najbardziej prestiżowe zawody według Polaków 2013-12-08


Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało wyniki badań „Prestiż zawodów 2013”. Okazuje się, że bardziej cenimy pielęgniarki niż lekarzy, prestiż pracy sprzątaczki i dyrektora dużego przedsiębiorstwa jest podobny, a wykwalifikowany robotnik cieszy się cztery razy większym poważaniem niż działacz partii politycznej.

Ankietowani Polacy najbardziej szanują pracę strażaków. Duże poważanie ma ona u 87 procent badanych. Dużym prestiżem cieszą się także profesorowie uniwersyteccy, wykwalifikowani tokarze i murarze, oraz górnicy. O wszystkich tych zawodach pozytywnie mówi co najmniej czterech na pięciu respondentów.

Niezmiennie wysokim prestiżem cieszą się w społeczeństwie nauczyciele, adwokaci i lekarze, choć tych ostatnich wyprzedzają pielęgniarki.

Właściciel dużej firmy przegrywa w rankingu poważania społecznego z rolnikiem, dyrektor tylko o punkt wyprzedza sprzątaczkę, a makler zajmuje czwarte miejsce od końca. Gorzej oceniamy tylko radnych gminnych, posłów na Sejm i działaczy partii politycznej.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-12 sierpnia 2013 roku na liczącej 904 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: IAR