e-Kadry i płace

SN: Umowy o pracę zawierane na podstawie ustawy antykryzysowej 2013-11-24


Sąd Najwyższy orzekł, że umowy o pracę na czas określony, zawarte w czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej na dłużej niż 24 miesiące, a które nie przekształciły się w umowy na czas nieokreślony, powinny rozwiązać się z upływem 24 miesięcy.

Ustawa z lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców - zwana potocznie ustawą antykryzysową - pozwalała na zawieranie kilku umów o pracę na czas określony. Obecnie większość jej przepisów już nie obowiązuje, ale przed sądami nadal toczą się spory dotyczące umów o pracę zawartych na jej podstawie.

Źródło: PAP