e-Kadry i płace

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia za pracę – nowy pomysł ministerstwa pracy 2013-11-24


Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że resort pracy bada, czy możliwe jest wprowadzenie do kodeksu pracy zapisu o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę.

Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że stawka godzinowa wynosiłaby ok. 10 złotych za godzinę. Dodał, że minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy powinno być uzależnione od wysokości pensji minimalnej - dziś to 1,6 tys. złotych brutto.

Wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej jest jednym z postulatów związków zawodowych.

Źródło: gazetapraca.pl