e-Kadry i płace

Problem z brakiem kwalifikacji wśród bezrobotnych 2013-11-24


Bezrobocie maleje, ale urzędy pracy wciąż mają duży problem z brakiem kwalifikacji wśród bezrobotnych. Na przykład wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie większość ma wykształcenie gimnazjalne i podstawowe.

Henryk Kozłowski, dyrektor urzędu wyjaśnia, że pracodawcy szukają innych pracowników. Podkreśla, że brakuje fachowców i tylko szkolenia zawodowe mogą tu pomóc. Jednak by pracownik uzyskał kwalifikacje, musi uczyć się nawet 1,5 roku.

Od kandydatów pracodawcy wymagają między innymi wykształcenia średniego lub zasadniczego zawodowego. W urzędzie są pojedyncze oferty dla bezrobotnych z wykształceniem podstawowym. W powiecie koszalińskim w urzędach pracy zarejestrowanych jest 11 tysięcy bezrobotnych.

Źródło: IAR