e-Kadry i płace

W przyszłym roku wzrośnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych 2013-11-24


Rząd przyjął ustawę okołobudżetową, która zakłada, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależne od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformował, że w przyszłym roku o 2 procent wzrośnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Odniosła się do zarzutów opozycji, że obniżka dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych spowoduje zamknięcie wielu zakładów pracy chronionej.

Majszczyk powiedziała, że przyjęte rozwiązania spowodują, że będzie większa możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Sejm przyjmując ustawę okołobudżetową zdecydował, że wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia, jak było do tej pory. Kwoty dofinansowania określono na poziomach: 480 zł, 1125 zł i 1 920 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika.

Źródło: IAR