e-Kadry i płace

Świadczenia zdrowotne – zmiany dopiero od 2014 r. 2013-11-10


Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych zacznie obowiązywać prawdopodobnie dopiero od marca 2014 r. Pierwotnie miała wejść w życie 25 października. Nowela ma na celu wprowadzenie możliwości korzystania z opieki zdrowotnej za granicą.

Ministerstwo Zdrowia nie zdążyło jednak na czas przygotować projektu tej ustawy, dlatego przepisy wejdą w życie najwcześniej w marcu przyszłego roku. Do tego czasu, pacjenci leczący się poza granicami kraju, nadal nie będą mogli skorzystać z uprawnienia do refundacji leczenia.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, możliwość uzyskania przez pacjentów zwrotu kosztów leczenia w innych państwach UE będzie dotyczyła wyłącznie świadczeń gwarantowanych w Polsce. Kwota zwrotu będzie równa stawce, jaką NFZ płaci świadczeniodawcom za podobne procedury medyczne wykonywane w Polsce.

Nowe przepisy narzuca Polsce Unia Europejska, według której państwa członkowskie do 25 października powinny dostosować przepisy krajowe do dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej.

Źródło: IAR