e-Kadry i płace

Minimalne wynagrodzenie za pracę zależne od regionu lub branży 2013-11-10


Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował zróżnicowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od regionu lub branży.

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że minister Kosiniak-Kamysz zaproponował dyskusję nad możliwością różnicowania płacy minimalnej w zależności od regionu lub branży. Zdaniem gazety, pomysł nie ma wielu entuzjastów. Dla pracodawców to zbędne ryzyko, dla związkowców niekonsekwencja rządu.

Jerzy Wratny z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wyjaśnia, że zróżnicowane płace minimalne miałyby funkcjonować poza systemem ogólnopolskim i być wyższe niż najniższe wynagrodzenie, ustalane na szczeblu centralnym.

Przedstawiciele pracowników są zaskoczeni propozycją ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza i oceniają ją krytycznie. Ich zdaniem różnicowanie płacy minimalnej może naruszać zasadę równego traktowania.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna