e-Kadry i płace

OFE: Konsultacje społeczne 2013-10-27


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt reformy emerytalnej. Jego główne założenia to zabezpieczenie środków w okresie przedemerytalnym, dobrowolność w wyborze OFE oraz obniżenie wysokości opłat.

OFE przestaną być obowiązkowe. Każdy sam zdecyduje, czy chce przekazywać składki emerytalne do wybranego OFE, czy do ZUS na specjalne subkonto. Decyzję będzie trzeba podjąć do 30 czerwca 2014 roku lub w momencie rozpoczęcia pierwszej pracy. Wystarczy złożyć deklarację w oddziale ZUS, wysłać ją pocztą lub przez Internet za pośrednictwem ePUAP.

W wyborze pomoże aktualna informacja o wysokości waloryzacji konta i subkonta w ZUS oraz o wynikach inwestycyjnych wszystkich funduszy emerytalnych. Przygotuje ją minister finansów i minister pracy we współpracy z ekspertami ZUS i Komisji Nadzoru Finansowego.

Decyzja o pozostaniu w OFE lub wyłącznie w ZUS nie będzie ostateczna. Zmienić zdanie będzie można znów w 2016 roku, a następnie co cztery lata.

Osoby, które zostaną w OFE, będą przekazywały do niego składkę w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto. Pobierane przez fundusze opłaty od składek spadną z 3,5% do 1,75% (w tym z 0,8% do 0,4% opłata na ZUS). Fundusze będą także mniej pobierały za zarządzanie środkami swoich klientów.

Wypłatą emerytur zajmie się ZUS. Ich waloryzacja będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach. Projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej