e-Kadry i płace

Bezrobocie we wrześniu 2013-10-27


Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia we wrześniu utrzymała się na poziomie 13 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września wyniosła 2 mln 83,1 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 0,1 tys. osób.

W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem liczba ta była wyższa o 104,1 tys. osób. Najgorsza sytuacja jest w woj. warmińsko-mazurskim. Pracy nie ma tu co piąta osoba (20,4 proc.). Niewiele lepiej jest woj. kujawsko-pomorskim (17,5 proc.) i zachodniopomorskim (16,9 proc.).

Najlepiej natomiast jest w woj. wielkopolskim, tu bez pracy jest, mniej więcej, co jedenasta osoba (9,4 proc.). Dobrze mają się też lokalne rynki pracy w województwach mazowieckim (11 proc.) oraz śląskim (11,1 proc.).

Źródło: GazetaPraca.pl