e-Kadry i płace

Czwarta transza zawodów do deregulacji 2013-10-27


Resort sprawiedliwości pracuje nad czwartą transzą zawodów do deregulacji. Tym razem to Polacy zdecydują, które profesje się na niej znajdą. Resort przeprowadził do tej pory trzy transze deregulacyjne, które objęły w sumie 246 zawodów, a 71 z nich całkowicie zderegulowano.

Czwarta transza ma zostać przygotowana przez obywateli. Ministerstwo chce zbierać informacje przynajmniej półtora miesiąca, czyli do grudnia. Jeśli odzew będzie duży, to dłużej. Później wszystkie propozycje zostaną przesłane do konsultacji międzyresortowych.

Opracowanie kolejnej grupy zawodów do otwarcia, to nie jedyny cel resortu. Urzędnicy chcą też, by powstało moderowane forum internetowe, na którym użytkownicy będą wymieniali się wiedzą. Jeśli ktoś zgłosi zawód do deregulacji, a resort, któremu ten zawód podlega uzna, że jest to niewykonalne, to jego urzędnik będzie musiał na forum wyjaśnić, dlaczego tak się stało.

Źródło: GazetaPraca.pl