e-Kadry i płace

Co trzeci Polak obawia się utraty pracy 2013-10-27


Z najnowszego Monitora Rynku Pracy firmy Randstad wynika, że 36 proc. Polaków ocenia, iż w ciągu najbliższego półrocza jest duże lub umiarkowane ryzyko, że stracą pracę. Sondaż wskazuje też, że Polacy często i chętnie zmieniają pracę.

36 proc. zatrudnionych, obawiających się utraty pracy, to najwyższy wynik od ponad 3 lat, czyli od kiedy firma Randstad realizuje badania Monitor Rynku Pracy. Wynik ten plasuje też Polskę powyżej średniej europejskiej, która wynosi 31 proc.

Z badania wynika, że obawy o stabilność zatrudnienia przekładają się na dużą otwartość na zmianę pracy. W ciągu ostatniego kwartału ta otwartość wzrosła, co obrazuje stworzony przez Randstad indeks mobilności. Dla Polski wynosi on obecnie 111 punktów i jest to wynik znacznie powyżej średniej europejskiej - 99 punktów.

Sondaż pokazał, że na wysokim poziomie pozostaje też dynamika rotacji na rynku pracy. W ciągu ostatniego półrocza niemal co czwarty respondent w Polsce zmienił pracę (23 proc.), co w porównaniu do średniej unijnej (17 proc.) stawia Polaków w gronie najczęściej zmieniających pracę narodów Europy. W ciągu ostatniego półrocza częściej pracę zmieniali tylko Hiszpanie (24 proc.).

Na tle średniej unijnej (53 proc.) w Polsce utrzymuje się wysoki poziom optymizmu. Aż 64 proc. Polaków jest przekonanych, że w razie potrzeby, w ciągu pół roku znajdzie porównywalną pracę, a 72 proc. ocenia, że w tym czasie znalazłoby jakąkolwiek pracę.

Ponadto, z sondażu wynika, że rosną oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników. 84 proc. respondentów ocenia, że oczekiwania takie wzrosły w ciągu ostatnich pięciu lat. Według badanych najbardziej wzrosły oczekiwania w obszarze posługiwania się mediami elektronicznymi (88 proc.) i umiejętności interpersonalnych (81 proc.). 76 proc. respondentów uważa, że wzrosły oczekiwania wobec doświadczeń kandydata, a według 73 proc. wobec jego wykształcenia.

Monitor Rynku Pracy jest kwartalnym badaniem ankietowym, realizowanym w 32 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Elektroniczne ankiety wypełniają respondenci w wieku 18-64 lata, pracujący minimum 24 godziny w tygodniu, z wykluczeniem samozatrudnionych. Próba w Polsce wynosiła 405 osób; w całym badaniu udział bierze niemal 14 tys. osób.

Źródło: PAP