e-Kadry i płace

Każdy opiekun niepełnosprawnego otrzyma świadczenie pielęgnacyjne 2013-10-27


Osoba, która nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, będzie mogła ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że rząd naprawia swój błąd. O nowe świadczenie pielęgnacyjne będzie mógł wystąpić każdy opiekun niepełnosprawnego. Gazeta dodaje, że od lipca 100 tysięcy osób zostało pozbawionych tego świadczenia. Rząd próbuje z ewidentnej wpadki wyjść z twarzą i zapowiada zmianę przepisów.

„Dziennik Gazeta Prawna” dowiedział się, że resort pracy przygotowuje projekt, który zakłada, że wszyscy niepracujący opiekunowie niepełnosprawnych członków rodziny będą mogli ponownie ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.

Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy i polityki społecznej wyjaśnia, że wysokość świadczenia będzie zróżnicowana, a osoba wymagająca opieki będzie musiała się poddać dodatkowemu badaniu określającemu poziom jej niesamodzielności w pięciostopniowej skali.

Najniższe świadczenie wyniesie 820 złotych. Maksymalna wielkość wciąż jest ustalana.

Źródło: Dziennik gazeta Prawna