e-Kadry i płace

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do TK 2013-10-14


Związkowcy z „Solidarności” nie poddają się w walce ze znowelizowanym Kodeksem pracy. Zapowiedzieli, że część przepisów skierują do Trybunału Konstytucyjnego.

Nowe przepisy uelastyczniające czas pracy i wydłużające z 4 do 12 miesięcy okresy rozliczeniowe weszły w życie pod koniec sierpnia tego roku. NSZZ „Solidarność” przyznała oficjalnie, że zaskarży te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja o tym zapadła w trakcie obrad Komisji Krajowej związku w Stalowej Woli.

Wprowadzenie przepisów uelastyczniających czas pracy, w tym wydłużenie okresów rozliczeniowych, było powodem, dla którego związki zawodowe opuściły w czerwcu obrady Komisji Trójstronnej.

W ocenie związkowców przepisy wydłużające okres rozliczeniowy czasu pracy są niezgodne z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy o ochronie przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznaniu im ułatwień. Chodzi o zmiany dotyczące firm, w których nie ma związków zawodowych. Tam na wydłużenie okresu rozliczeniowego musi się zgodzić przedstawiciel załogi.

Związkowcy zwracają uwagę, że znowelizowane przepisy nie określają trybu wyłonienia takiej reprezentacji pracowników. Nie dają im też ochrony przed negatywnymi działaniami pracodawcy, w tym przed zwolnieniem oraz żadnych ułatwień zapisanych w Konwencji MOP.

W ocenie związku brak ochrony reprezentantów załogi przed rozwiązaniem stosunku pracy uniemożliwia im podejmowanie skutecznych działań i nie odpowiada zasadom przewidzianym przez normy międzynarodowe.

Źródło: gazetapraca.pl