e-Kadry i płace

Poprawia się sytuacja na rynku pracy 2013-10-14


Ostatnia analiza Biura Inwestycji i Cyklu Ekonomicznych pokazuje, że na polskim rynku pracy można zauważyć poprawę, mimo, że w dalszym ciągu dominuje pozytywne działanie czynników o charakterze sezonowym nad czynnikami wynikającymi z postępującego ożywienia w gospodarce.

Ożywienie w polskiej gospodarce do tej pory jest zbyt słabe i zbyt krótkie, aby miejsc pracy przybywało w takim tempie, by stopa bezrobocia znacząco i trwale spadła - zaznaczają analitycy BIEC.

Do pozytywnych sygnałów należy spadek liczby nowych bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy. Zjawisko to widać od początku roku - od stycznia napływ nowych bezrobotnych zmniejszył się o blisko 10%.

Ponadto, trzeci miesiąc z rzędu spada liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy.

Źródło: IAR