e-Kadry i płace

Utrudnianie utworzenia związków zawodowych będzie karane? 2013-09-29


Konfederacja Lewiatan postuluje, aby w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych oraz organizacjach pracodawców sprecyzować, za jakie czyny może być ukarana osoba, która utrudnia utworzenie lub funkcjonowanie związków zawodowych w przedsiębiorstwie.

W opinii konfederacji Lewiatan, aktualna ochrona związków zawodowych jest niewystarczająca.

Precyzując, chodzi o uszczegółowienie przepisów w zakresie odpowiedzialności karnej osób, które w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadzają w tworzeniu lub wykonywaniu działalności związkowej.

Źródło: Konfederacja Lewiatan