e-Kadry i płace

Ponad 40 tys. wolnych miejsc pracy 2013-09-29


Z badania GUS dotyczącego popytu na pracę wynika, że przez pół 2013 roku w gospodarce powstało ponad 283 tys. miejsc pracy. Na koniec II kwartału roku wolnych było 44 tys. 367 wobec 44 tys. 326 na koniec I kwartału 2013 r.

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 13 proc., to szósty miesiąc spadku z rzędu. Najniższy odsetek osób bez pracy był w województwie wielkopolskim (9,5 proc.), a największy w warmińsko-mazurskim (20,2 proc.).

W sierpniu przybyło też ofert w urzędach pracy. Pracodawcy zgłosili tam 77,2 tys. wakatów, czyli o niemal 4 proc. więcej niż przed rokiem.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wyniosło nieco ponad 3,7 tys. zł, było o 2 proc. wyższe niż przed rokiem.

Z raportu wynika, że w pierwszym półroczu zlikwidowano też 196,6 tys. miejsc pracy, to niemal 10 proc. więcej niż rok temu. Najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w firmach dużych i małych. Jeśli zaś chodzi o strukturę branżową, to najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy było w przetwórstwie przemysłowym.

Źródło: gazetapraca.pl