e-Kadry i płace

Urzędy pracy nie potrafią pomóc bezrobotnym 2013-09-29


Badanie Ankietowe Rynku Pracy przeprowadzone przez NBP pokazuje, że polskie pośredniaki potrzebują reformy. Urzędy pracy działają zbyt wolno i często nie potrafią pomóc bezrobotnym.

Paweł Strzelecki, jeden z autorów raportu Narodowego Banku Polskiego twierdzi, że pośredniaki mogłyby działać skuteczniej. Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy jedna czwarta deklaruje, że bez wsparcia ze środków publicznych nie jest w stanie dostosować swoich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Tymczasem pieniądze publiczne pozwalają na objęcie wsparciem około 5 procent zarejestrowanych osób bezrobotnych.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę, że raport dotyczy ubiegłego roku i zapowiada, że urzędy pracy będą skuteczniejsze dzięki reformie, która zakłada profilowanie osób bezrobotnych, co ma ułatwić zaoferowanie im odpowiedniej pomocy. Pomóc ma także zaangażowanie się podmiotów prywatnych i społecznych.

Źródło: IAR