e-Kadry i płace

Coraz więcej umów pracy na czas nieokreślony 2013-09-15


Specjaliści Konfederacji Lewiatan są zdania, że sytuacja gospodarcza Polski poprawia się, a to przekłada się na sytuację na rynku pracy. Rośnie zatrudnienie na czas nieokreślony.

GUS na podstawie BAEL podał, że w drugim kwartale 2013 r. liczba pracujących była większa o 1,6 proc. w stosunku do 1. kwartału, ale ciągle niższa niż w 2. kwartale 2012 r.

Dr Małgorzata Starczewska - Krzysztoszek, Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatan wyjaśnia, że w drugim kwartale 2013 r. osób pracujących było o 239 tys. więcej niż w 1. kwartale. Jednak o 77 tys. mniej niż w 2. kwartale 2012.

Wzrost liczby pracujących w 2. kwartale w stosunku do 1. kwartału br. jest w dużej mierze efektem prac sezonowych - zatrudnienie w rolnictwie wzrosło o 3,5 proc. q/q, a o 5,2 proc. q/q/ wzrosło zatrudnienie pomagających członków rodzin.

Dane BAEL pokazują wyraźne zmiany wiążące się z poprawą sytuacji w gospodarce. Rośnie zatrudnienie na czas nieokreślony - tak w stosunku do 1. kwartału br. (o 67 tys.), jak i wobec 2. kwartału 2012 r. - o 60 tys. Rośnie także zatrudnienie osób w wieku 45-59/64 (o 0,6 proc. r/r) oraz 60/65 i więcej (o 0,2 proc.). Maleje natomiast ciągle r/r zatrudnienie w młodszych grupach wiekowych. Tę grupę pracowników „ratują" prace sezonowe, ale one już niedługo skończą się.

Źródło: Konfederacja Lewiatan