e-Kadry i płace

Szósty miesiąc spadku bezrobocia 2013-09-15


Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w sierpniu do 13%. To szósty z rzędu miesiąc spadku bezrobocia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w tym czasie o 252 tys. osób.

W urzędach pracy na koniec sierpnia zarejestrowanych było 2 085 tys. osób. W porównaniu do lipca ich liczba zmniejszyła o 8,4 tys. W tym czasie stopa bezrobocia obniżyła się z 13,1% do 13%. Rok wcześniej bezrobocie w lipcu i sierpniu utrzymywało się na tym samym poziomie.

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się w jedenastu województwach. Największy spadek miał miejsce w województwie łódzkim (o 1,9 tys. osób), dolnośląskim (o 1,2 tys. osób) oraz zachodniopomorskim i lubelskim (po 1 tys. osób). Niewielki wzrost odnotowano w pięciu województwach - m.in. mazowieckim i świętokrzyskim. Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w województwie wielkopolskim - 9,5%, najwyższa w warmińsko-mazurskim - 20,2%.

Pracodawcy zgłosili w sierpniu do urzędów pracy 74,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 10 tys. - czyli 16% - więcej niż w lipcu tego roku i o 4,2 tys. więcej niż w sierpniu zeszłego roku. Wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu przybyło w dziesięciu województwach. Największy wzrost miał miejsce w województwie opolskim, gdzie liczba ofert zwiększyła się 0,6 tys., czyli o 26%. Liczba zgłoszonych ofert pracy spadła w sześciu województwach, m.in. w pomorskim i śląskim.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej