e-Kadry i płace

Potrzebni pracownicy opieki zdrowotnej 2013-09-15


Z Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy, opublikowanego przez Komisję Europejską wynika, że w krajach UE rośnie zapotrzebowanie na pracowników w sektorze opieki zdrowotnej.

Monitor pokazuje, że w latach 2008-2012 zatrudnienie w opiece zdrowotnej w UE wzrastało o niemal 2 proc. rocznie. W zeszłym roku w sektorze zatrudniono prawie milion osób. Według KE powody zapotrzebowania to starzenie się społeczeństwa, postęp technologiczny i rozwój metod leczenia, wyższe oczekiwania, co do jakości usług oraz większy nacisk na profilaktykę zdrowotną.

Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy pomaga poszukującym pracy uzyskać informacje, w jakim sektorze szanse na znalezienie zatrudnienia są największe, a władzom państw unijnych ułatwia podejmowanie decyzji o inwestycjach w szkolenie pracowników, by zapobiec niedoborom na rynku pracy.

Komisarz UE ds. zatrudnienia Laszlo Andor wyjaśnia, że w 2012 roku najszybciej rosło zatrudnienie w opiece osobistej w ochronie zdrowia. Na liście 25 najszybciej rozwijających się zawodów w UE znalazły się też zawody pielęgniarki i położnej, technika medycznego i farmaceutycznego, dentysty, farmaceuty i fizjoterapeuty.

Poza opieką zdrowotną najbardziej poszukiwani w UE są programiści i analitycy oprogramowania, pracownicy sekretariatu, brygadziści w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli.

Według zestawienia KE w Polsce w zeszłym roku najbardziej wzrosło zatrudnienie w zawodach kierowcy, lekarza, pracowników administracyjnych oraz w usługach sprzątania.

Źródło: PAP