e-Kadry i płace

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. 2013-09-01


Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku będzie wynosił 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, czyli ustawowe minimum.

W rozporządzeniu rząd zdecydował o wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. W 2014 r. wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Szacuje się, że zgodnie z tym wskaźnikiem, świadczenia emerytalne i rentowe wzrosną o 2,14%. Waloryzacja emerytur i rent będzie miała miejsce dnia 1 marca 2014 r.

Źródło: INFOR