e-Kadry i płace

Zatrudnienie w lipcu 2013-09-01


Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w sektorze przedsiębiorstw pracowało 5,5 mln osób, a dynamika zatrudnienia wyniosła -0,7% r/r. Przeciętne wynagrodzenie z lipca to 3830 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,5% r/r – do 3830 zł brutto. Najszybciej od lutego i szybciej niż zaskakująco wysoka inflacja w lipcu (1,1%).

Do przyspieszenia tempa wzrostu płac przyczynił się „efekt bazy” – niska dynamika w II półroczu 2012 r., gdy pensje rosły wolniej od inflacji.

Źródło: premier.gov.pl