e-Kadry i płace

Przepisy ustawy o związkach zawodowych do zmiany 2013-09-01


Zmiany zapisów ustawy o związkach zawodowych przewidują likwidację etatów związkowych, odebranie pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej oraz obciążenie zbieraniem składek członkowskich.

Posłowie Platformy Obywatelskiej tuż przed wrześniowymi strajkami chcą pozbawić związkowców źródeł utrzymania. Poselski projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych zakłada, że działacze stracą nie tylko tak zwane etaty związkowe, czyli prawo do wynagrodzenia bez konieczności świadczenia pracy.

Autorzy projektu chcą również odebrać im pomieszczenia niezbędne do prowadzenia działalności związkowej i obciążyć zbieraniem składek członkowskich. Obecnie pracodawcy na własny koszt zebraną kwotę przelewają na konto związku.

Źródło: IAR