e-Kadry i płace

Weksle pracownicze będą zakazane 2013-08-18


Do Sejmu trafił projekt zmian przepisów, zgodnie z którym pobieranie przez pracodawców weksli od pracowników, albo domaganie się podpisania zgody na egzekucje długu będzie zakazane.

Propozycje zmian w Kodeksie pracy, przygotowane przez grupę posłów PO, zmierzają do modyfikacji zasad odpowiedzialności materialnej pracownika za jego postępowanie. Obecne przepisy nie dają pracodawcom szans na pełne dochodzenie roszczeń w przypadku uszkodzenia drogiego sprzętu.

Dział piąty Kodeksu pracy stanowi o odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi, ale może się on od niej uchylić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan wyjaśnia, że niejednokrotnie pomija się fakt, że pracownikom coraz częściej powierzane jest mienie o dużej wartości, np. samochody, sprzęt komputerowy. Pracodawcy korzystają z weksli, czy egzekucji długu bardzo rzadko i to w sytuacjach rzeczywiście skrajnych.

Dodaje, że jeśli już chcemy zmienić przepisy dotyczące odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi to zróbmy to w sposób kompleksowy i taki, który rzeczywiście będzie chronić interes zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan