e-Kadry i płace

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 roku 2013-08-18


Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 roku wyniosło 3 612,51 złotych.

Jest to o ponad sto złotych mniej, niż w kwartale ubiegłym. Dane te oznaczają wzrost nominalny o 3,3% r/r i sezonowy spadek o 3,4% kw/kw.

Źródło: GUS