e-Kadry i płace

Łódź pomoże najbardziej przedsiębiorczym 2013-08-18


50 osób poniżej 30. lub powyżej 50. roku życia otrzyma dotację na otwarcie własnej firmy w ramach dwóch projektów realizowanych przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Łodzi.

Projekt „Kreowanie biznesu - wsparcie dla młodych łodzian” skierowany jest do osób poniżej 30. roku życia, natomiast projekt „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy” - do osób powyżej 50. roku życia, pozostających bez zatrudnienia.

Pieniądze w kwocie do 30 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymać będzie mogło 30 osób poniżej 30. roku życia oraz 20 osób powyżej 50. Przewidziano także szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu otwierania i prowadzenia firmy.

Zakwalifikowane do projektów osoby otrzymają także wsparcie pomostowe w wysokości do 1,6 tys. zł na osobę przez pół roku z możliwością przedłużenia do roku, a także będą mogły skorzystać z jednorazowego wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji. Kolejnych 10 osób, które nie otrzymają dotacji, zostanie wspartych poprzez szkolenia i doradztwo.

Rekrutacja do obu projektów ruszyć ma we wrześniu lub w październiku. Projekty będą realizowane do II kwartału 2015 r. Ich łączna wartość to prawie 3 mln zł. Oba otrzymały unijne dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: PAP