e-Kadry i płace

ZUS: Kontrola zwolnień lekarskich 2013-08-18


Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w wyniku kontroli zwolnień lekarskich wstrzymano i obniżono świadczenia chorobowe na kwotę prawie 115 mln zł. To aż o 30 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

Zgodnie z najnowszymi danymi, w pierwszym półroczu tego roku lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili 253,2 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W ich wyniku wydano 32,7 tys. decyzji nakazujących wstrzymanie dalszej wypłaty zasiłku chorobowego. O 174,9 tys. zmniejszyła się tym samym liczba dni absencji chorobowej, a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęło 10, 1 mln zł.

Natomiast w ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, przeprowadzanej przez pracowników Zakładu w miejscu przebywania świadczeniobiorców, skontrolowano 83 tys. osób. Wynikiem było 3 tys. wstrzymanych zasiłków na łączną kwotę 3,1 mln zł.

Źródło: www.zus.pl