e-Kadry i płace

Wskaźniki bezrobocia dobrze rokują na przyszłość 2013-08-18


Po raz pierwszy od ponad dwóch lat w czerwcu tego roku odnotowano spadek bezrobocia, po eliminacji czynników sezonowych. Eksperci są zdania, że jest to dobry znak i szansa na wyjście z kryzysu ekonomicznego.

Główny ekonomista banku Nordea Piotr Bujak zwraca uwagę, że w Europie i na innych dużych rynkach pojawiają się oznaki poprawy sytuacji. W ostatnich miesiącach zobaczyliśmy dane pokazujące, że w najbardziej zadłużonych gospodarkach poprawia się koniunktura. Optymizmem napawa też poprawa sytuacji u ważnych partnerów handlowych Europy: w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Piotr Bujak podkreśla, że dla wielu Polaków widocznym dowodem wyjścia z kryzysu będzie spadek bezrobocia. Dodaje, że są już pierwsze sygnały przełomu na rynku pracy. W czerwcu pierwszy raz od końca 2010 roku odnotowano, po eliminacji czynników sezonowych, spadek bezrobocia.

Źródło: IAR