e-Kadry i płace

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy 2013-08-18


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która dotyczy ruchomego czasu pracy.

Ustawa wprowadza możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy, jeśli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi a ponadto gdy zachowane zostaną ogólne zasady bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesięcy będzie możliwe w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w razie nie uzgodnienia treści porozumienia, ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi. Pracodawca będzie mógł uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, albo w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Przedmiotowe regulacje oznaczają, że pracodawca nie będzie posiadał niczym nieograniczonej swobody w możliwości wprowadzenia przedłużonych okresów rozliczeniowych w ramach stosowanych u niego systemów czasu pracy.

Nowela reguluje także instytucję tzw. ruchomego czasu pracy, czyli systemu organizacji czasu pracy, w ramach którego pracownik kończy i zaczyna dzień pracy w ustalonym z pracodawcą przedziale czasowym. W takim systemie czasu pracy ponowne rozpoczęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie będzie stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP