e-Kadry i płace

Spadło bezrobocie 2013-08-04


Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 13,2 proc. wobec 13,5 proc. w maju. Najwięcej bezrobotnych było w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca 2013 r. wyniosła 2 mln 109,1 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 67,2 tys. osób (tj. o 3,1 proc.). W ujęciu rocznym Polaków bez pracy jednak przybyło - w 2012 bezrobotnych było o 144,7 tys. mniej.

Najlepsza sytuacja jest w województwie: wielkopolskim (9,7 proc.), mazowieckim (11,1 proc.), śląskim (11,2 proc.) oraz małopolskim (11,5 proc.). Najgorsza w warmińsko-mazurskim (20,2 proc.), kujawsko-pomorskim (17,6 proc.), zachodniopomorskim (17,0 proc.), podkarpackim (15,5 proc.), świętokrzyskim i lubuskim (oba ponad 15 proc.).

Oprócz spadku bezrobocia, w czerwcu lekko, bo o 1,4 proc. (w ujęciu rocznym) wzrosły płace. Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło nieco ponad 3,8 tys. zł.

Jednak przedsiębiorstwa nie są zbyt optymistycznie nastawione, bo na koniec czerwca zwolnienia zadeklarowały 432 firmy. W najbliższym czasie pracę ma stracić 33,9 tys. zatrudnionych w nich pracowników. 7,9 tys. osób zostanie zwolnionych z sektora publicznego. Przed rokiem zwolnienia deklarowały 354 zakłady, a pracę miało stracić 33 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 9 tys. osób.

Źródło: gazetapraca.pl