e-Kadry i płace

Pracę może stracić nawet 7 tys. nauczycieli 2013-08-04


Z deklaracji dyrektorów szkół wynika, że 1 września pracę stracić może około 6,8 tys. nauczycieli, czyli 1,2 proc. ogółu. To nieco mniej, niż przed rokiem, gdy pracę straciło 7,3 tys. nauczycieli.

Dane o zwolnieniach przedstawił, na posiedzeniu połączonych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceminister Przemysław Krzyżanowski. Posiedzenie połączonych komisji sejmowych zostało zwołane na wniosek posłów PiS i Solidarnej Polski.

W trakcie posiedzenia głos w imieniu wnioskodawców zabrała Marzena Machałek (PiS). Podkreśliła, że z danych zebranych przez jej klub parlamentarny wynika, że pracę może w tym roku stracić około 10 tys. nauczycieli, a drugie tyle będzie miało zmniejszone etaty. Według posłanki, główną przyczyną tego stanu rzeczy jest „masowe zamykanie szkół”, spowodowane trudną sytuacją finansową samorządów.

Jej partyjny kolega, Lech Sprawka (PiS) ocenił, że najbardziej dotknie to nauczycieli fizyki, bo to przedmiot, który uczniowie najrzadziej wybierają, jako przedmiot na poziomie rozszerzonym. Problem ten dotyczy także nauczycieli: biologii, chemii i geografii.

Wiceminister Przemysław Krzyżanowski odpowiadał, że „nauczyciel to zawód wyjątkowy, dlatego MEN zależy, aby skala zwolnień wśród nauczycieli była jak najmniejsza”. Krzyżanowski przypomniał, że obecnie w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez samorządy pracuje 567 218 nauczycieli, zwalniani w tym roku stanowią 1,2 proc. ogółu.

Źródło: PAP