e-Kadry i płace

Wrocław najatrakcyjniejszy dla specjalistów i menadżerów 2013-08-04


Z raportu firmy Antal International wynika, że Wrocław jest najatrakcyjniejszy dla specjalistów i menadżerów. Warszawa znalazła się dopiero na drugim miejscu, a Kraków na trzecim.

Ten sam raport pokazuje, że Polscy specjaliści i menadżerowie są jednymi z najlepiej wykształconych na świecie. Wielu z nich bardzo często otrzymuje oferty z konkurencyjnych firm, również zagranicznych.

Na dzisiejszym rynku pracy od wielu specjalistów i menadżerów wymagana jest mobilność. Dotyczy to zwłaszcza obszaru inżynierii czy handlu. 63 proc. badanych wyraziło gotowość do zmiany miejsca zamieszkania po otrzymaniu atrakcyjnej oferty pracy. Do deklarujących największą mobilność grup należą: prawnicy (77 proc.), przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej (72 proc.) oraz logistycy (71 proc.). Odsetek osób faktycznie relokujących się w ciągu ostatniego roku jest również stosunkowo wysoki i wynosi 19 proc.

Dla 52 proc. badanych Wrocław jest najbardziej atrakcyjnym miejscem pracy. Drugą pozycję na liście zajmuje Warszawa (dla 51 proc. badanych), a następnie Kraków (46 proc.).

Aleksandra Kujawa menedżer IT z Antal International wyjaśnia, że kandydaci zarabiający poniżej 5 tys. zł brutto są bardzo aktywną grupą, która chce zmienić pracę. Ci, którzy zarabiają powyżej 7,5 tys., najczęściej należą do tych biernie poszukujących pracy albo wcale. Co ciekawe, a co wynika z badania, kandydaci poniżej 30. roku życia, którzy mają już przyzwoite wynagrodzenie, nie są chętni na zmianę pracy tak bardzo, jak wyższa grupa wiekowa, wbrew temu, co mówi się w mediach.

Dla 74 proc. badanych wyższe wynagrodzenie to czynnik, który zmotywowałby ich do zmiany pracy na inną. Inne czynniki wskazane przez ankietowanych to między innymi umowa o pracę (69 proc.) i jasno określona ścieżka kariery (47 proc.).

Źródło: Newseria.pl