e-Kadry i płace

Rośnie ilość skarg na utracone świadczenia pielęgnacyjne 2013-08-04


Ilość skarg składanych do Rzecznika Praw Obywatelskich na utracone świadczenia pielęgnacyjne stale rośnie. Jest to wynik zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Nowela ograniczyła krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadziła specjalny zasiłek opiekuńczy, którego przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonego kryterium dochodowego.


Od lipca, po zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do zasiłku w wysokości 520 złotych za opiekę nad niepełnosprawnymi bliskimi utraciły osoby, które przekraczają próg dochodowy 623 złotych na członka rodziny. Świadczenia pielęgnacyjne - 820 złotych bez względu na dochód - otrzymują tylko rezygnujący z pracy rodzice niepełnosprawnych dzieci oraz osób, które stały się niepełnosprawne w dzieciństwie.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk poinformował, że zmiana przepisów spowodowała napływ skarg do RPO. Uważa za chybione argumenty, że upowszechnienie świadczeń pielęgnacyjnych prowadziło do nadużyć, bo jego zdaniem nic nie stało na przeszkodzie, aby ścigać wyłudzanie świadczeń. Ponadto, decyzja o ograniczeniu świadczeń jest nieekonomiczna z punktu widzenia budżetu, bo jeżeli niesamodzielnym członkiem rodziny nie zajmą się bliscy, to ciężar opieki i tak spadnie na państwo.

Źródło: IAR