e-Kadry i płace

Nowe przepisy dot. zatrudniania asystentów sędziów 2013-07-21


Od 8 lipca 2013 r. zatrudnianie asystentów sędziów odbywa się na nowych zasadach. Nowe przepisy przewidują zatrudnianie absolwentów prawa bez konieczności odbycia aplikacji. Zawód asystenta sędziego będzie dostępny już dla absolwentów prawa.

Nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadza m.in. ułatwienia w zatrudnianiu asystentów sędziów. Będą oni zwolnieni z obowiązku ukończenia aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury albo zdania egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego.

Zawód asystenta sędziego będzie dostępny już dla absolwentów prawa. W ciągu dwóch pierwszych lat pracy asystent sędziego będzie musiał odbyć 12-miesięczny staż asystencki, organizowany przez prezesów sądów apelacyjnych. Ze stażu zwolnione będą osoby, które ukończyły aplikację ogólną lub zdały jeden z zawodowych egzaminów prawniczych.

Źródło: kadry.infor.pl