e-Kadry i płace

Zmiany w czasie pracy kierowców 2013-07-21


Koniec z zawodowymi kierowcami, którzy jeżdżą kilkanaście godzin bez przerwy. Obowiązują już nowe zasady rozliczania czasu pracy samozatrudnionych kierowców, którzy muszą przestrzegać tygodniowych limitów czasu pracy, obowiązkowych przerw i prowadzić ewidencję godzin za kółkiem.

Do tej pory ustawa o czasie pracy kierowców dotyczyła wyłącznie zatrudnionych na umowę o pracę.

Renata Strachowska dyrektor biura prawnego Inspekcji Transportu Drogowego wyjaśnia, że „ewidencję będą musieli prowadzić ci, którzy mają firmy transportowe i kierują własnymi pojazdami oraz ci, którzy jedynie świadczą usługi transportowe korzystając z pojazdów firm zewnętrznych”.

Nowe zasady oznaczają również, że czasem pracy samozatrudnionych kierowców jest cały okres od rozpoczęcia pracy do jej zakończenia. Obejmuje on wykonywanie wszelkich czynności związanych z transportem drogowym. Nie tylko prowadzenie pojazdu, lecz także oczekiwanie na załadunek czy utrzymywanie pojazdu w czystości.

Średni tygodniowy czas pracy kierowcy przedsiębiorcy nie może przekraczać 48 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Źródło: IAR