e-Kadry i płace

Codziennie pracę traci 32 Portugalczyków 2013-07-21


Generalna Dyrekcja Zatrudnienia (DGERT) w Lizbonie poinformowała, że w pierwszych pięciu miesiącach tego roku proces zwolnień grupowych objął 4808 pracowników portugalskich przedsiębiorstw.

Oznacza to, że o prawię połowę wzrosła liczba pracowników objętych zwolnieniami grupowymi. Codziennie zwalniane są w ten sposób 32 osoby.

DGERT informuje, że od stycznia do maja br. przybyło też podmiotów gospodarczych, które zdecydowały się na grupowe zwolnienia swojego personelu. Łącznie na terenie Portugalii proces taki prowadziło 482 spółki, czyli o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.

Najczęściej zwalniani są pracownicy zatrudnieni w aglomeracji stołecznej. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku pracę straciło tam ponad 2,5 tys. osób zatrudnionych w 248 spółkach.

Drugim regionem o największej liczbie osób objętych zwolnieniami grupowymi była północna część Portugalii. W okresie styczeń-maj br. ze 167 tamtejszych firm musiało odejść 1597 pracowników. W całym ubiegłym roku proces grupowych zwolnień objął 10,5 tys. portugalskich pracowników. Przeprowadziło go łącznie 1129 podmiotów gospodarczych.

W maju br. bezrobocie w Portugalii osiągnęło rekordowe 17,6 proc.

Źródło: PAP