e-Kadry i płace

Resort pracy nie będzie zwalniać 2013-07-21


W sierpniu rząd złoży projekt nowelizacji ustawy budżetowej. Deficyt ma wzrosnąć o 16 mld zł. Rząd chce znaleźć 8 mld zł oszczędności, m.in. skłaniając resorty do redukcji wydatków.

Odnosząc się do rządowych planów, szef resortu pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w jego ministerstwie nie będzie znaczących cięć. Minister powiedział także, że „nie będzie żadnych cięć związanych ze świadczeniami społecznymi, z emeryturami, rentami, ze świadczeniami dla osób bezrobotnych, ze wsparciem osób bezrobotnych”.

Jednocześnie Kosiniak-Kamysz poinformował, że emerytury i renty będą w 2014 r. waloryzowane według tego samego mechanizmu, co w latach ubiegłych.

Premier Donald Tusk poinformował, że deficyt budżetowy w 2013 r. będzie większy o 16 mld zł, a resorty mają obciąć wydatki o 8,5-8,6 mld zł. Projekt nowelizacji budżetu zostanie przedstawiony w sierpniu.

Źródło: gazetapraca.pl