e-Kadry i płace

Bank Światowy o pensjach w sektorze publicznym 2013-07-21


Z raportu Banku Światowego wynika, że polski sektor publiczny przyciąga menedżerów i specjalistów. Poprawa koniunktury może jednak odwrócić tę tendencję.

William Dillinger, główny autor raportu, wskazał, że średni poziom wynagrodzeń urzędników był wystarczający, by pozyskać z wolnego rynku i utrzymać pracowników. Zaznaczył jednak, że brak jasno określonych zasad dotyczących klasyfikacji stanowisk i kształtowania wysokości wynagrodzeń, a także awansów, może mieć negatywny wpływ na motywację pracowników. Może też przełożyć się na trudności z pozyskiwaniem wartościowych pracowników zainteresowanych pracą w „budżetówce”.

W raporcie stwierdzono, że w przypadku większości stanowisk poziom wynagrodzeń w sektorze publicznym jest podobny do poziomu płac w sektorze prywatnym. Różnice zaczynają się dopiero w przypadku wysokich stanowisk specjalistycznych i kierowniczych, gdzie wynagrodzenia są z reguły niedoszacowane w stosunku do ich odpowiedników w sektorze prywatnym. Mimo tego, w okresie spowolnienia gospodarczego stabilność zatrudnienia w sektorze publicznym jest doceniana przez kandydatów.

Autorzy raportu przestrzegają jednak, że „wraz z powrotem lepszej koniunktury gospodarczej, władze mogą mieć problem z pozyskaniem i utrzymaniem takiego personelu, chyba że płace na tych stanowiskach zostaną podniesione”.

Źródło: PAP