e-Kadry i płace

Waloryzacja rent i emerytur 2013-07-21


Rząd zajmie się waloryzacją rent i emerytur. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. przewiduje wzrost świadczeń o 2,14 proc. Rząd i związki zawodowe nie porozumieli się w tej sprawie w ramach Komisji Trójstronnej. W związku z tym, w przyszłym roku świadczenia wzrosną o ustawowe minimum.

Projekt rozporządzenia przewiduje wzrost rent i emerytur o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. Oznacza to, że wzrost świadczeń nastąpi o ustawowe minimum. Waloryzacja świadczeń nastąpi 1 marca 2014 r.

OPZZ chciało zaproponować na posiedzeniu Komisji Trójstronnej waloryzację inflacyjną i nie mniej niż 50 proc. realnego wzrostu płac. Brak porozumienia w Komisji Trójstronnej oznacza przyjęcie rozwiązań proponowanych przez rząd.

Rząd tłumaczy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia swoją decyzję pozostawienia waloryzacji rent i emerytur na minimalnym ustawowym poziomie „bardzo trudną sytuacją finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, potrzebą podejmowania działań zmierzających do wyhamowania tempa wzrostu wydatków sztywnych budżetu państwa oraz koniecznością ograniczania nadmiernego deficytu budżetu państwa”.

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. I to właśnie ten odsetek wzrostu jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji, przeprowadzanych w czerwcu w roku poprzedzającym waloryzację.

Źródło: www.newseria.pl