e-Kadry i płace

W czerwcu spadło bezrobocie 2013-07-21


Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 2013 r. 13,2% i w porównaniu do maja br. 13,5% spadła o 0,3 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2013 roku wyniosła 2 112,3 tys. osób i w porównaniu do końca maja br. roku spadła o 64,0 tys. osób (o 2,9%).

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (czerwiec 2012 – maj 2012) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 49,5 tys. (o 2,5%). Zatem drugi miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był silniejszy niż przed rokiem, co można uznać za oznakę stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy.

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji, spowodowanych w głównej mierze podejmowaniem pracy, w tym prac sezonowych.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2013 roku wyniosła 75,1 tys. i w porównaniu do maja 2013 roku spadła o 1,3 tys., czyli (o 1,8%). Niemniej jednak, podobnie, jak w maju, również w czerwcu br. liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy była wyższa niż przed rokiem (o 7,8 tys. tj. o 11,6%).

W czerwcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy spadek natężenia bezrobocia miał miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (o 0,7 punktu) i zachodniopomorskim (o 0,6 punktu). Najsłabszy w województwie mazowieckim (o 0,2 punktu procentowego). Nadal skrajnymi województwami pod względem wysokości wskaźnika bezrobocia były województwa: wielkopolskie (9,7%) i warmińsko-mazurskie (20,2%).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej