e-Kadry i płace

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych 2013-07-07


Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych,, które weszły w życie od 1 lipca przewidują więcej pieniędzy, lecz dla mniejszej grupy osób. Część osób, które dotąd świadczenia pielęgnacyjne otrzymywały, straci je.

Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 620 złotych - niezależnie od dochodu w rodzinie, będzie przysługiwać rodzicom niepełnosprawnych dzieci. Uprawnionym będzie przysługiwał również dodatek w wysokości 200 zł, co pozwala na otrzymanie łącznego wsparcia w wysokości 820 zł. miesięcznie. Otrzymają to świadczenie, jeśli niepełnosprawność powstała przed pełnoletnością lub zakończeniem edukacji dziecka - wyjaśnia Tomasz Wardach z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci ma systematycznie wzrastać, aż do osiągnięcia wysokości najniższego wynagrodzenia.

Opiekunowie osób, które stały się niepełnosprawne w dorosłości, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 złotych. Jednak tu warunki są znacznie ostrzejsze: dochód w obu rodzinach, podopiecznego i opiekuna, nie może przekraczać 623 złotych na osobę. Trzeba też mieć zobowiązanie alimentacyjne wobec podopiecznego. Taką opiekę mogą sprawować małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie i wnukowie.

Informacje o zmianach w systemie świadczeń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych można znaleźć na stronach internetowych gmin oraz ministerstwa pracy i polityki społecznej

Źródło: IAR