e-Kadry i płace

Absolwenci szkół zawodowych pracują w innych zawodach 2013-07-07


Absolwenci szkół zawodowych szukają pracy niespełna pół roku, ale często muszą pracować w zawodzie innym, niż wyuczony. Sytuację absolwentów szkół zawodowych na Mazowszu przeanalizowało Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Z badania wynika, że 53 proc. absolwentów z ostatnich dwóch lat znalazło pracę po zakończeniu nauki, jednocześnie 56 proc. pracuje w zawodzie innym niż wyuczony, a 16 proc. pracowało „na czarno”.

Co piąty absolwent (22 proc.) kontynuuje naukę, 16 proc. poszukuje pracy, a 15 proc. ani nie pracuje, ani nie uczy się, ani nie poszukuje pracy.

Badanie też pokazało, że absolwenci, którzy pracują znaleźli pracę średnio w 5,3 miesiąca po ukończeniu szkoły. Głównie podejmowali pracę w: handlu, przemyśle i w usługach. Aż 83 proc z nich pracowało na terenie swojego powiatu, 59 proc. do 10 km od miejsca zamieszkania. Najczęściej absolwenci znajdowali zatrudnienie w mikrofirmach i w małych przedsiębiorstwach. Średnie wynagrodzenie badanych wynosiło 1544 zł.

Źródło: PAP