e-Kadry i płace

Polacy tracą zdrowie w pracy 2013-07-07


Ostatnie badanie przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, które dotyczy warunków pracy w 2012 r., pokazuje, że liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia dla zdrowia stale maleje. Jednak spośród 5,3 mln osób objętych badaniem, aż 506,7 tys. pracowało w warunkach zagrożenia.

To niemal 10 proc. załogi przebadanych zakładów. Przekrojowe wyniki z poprzednich lat wskazują jednak jednoznacznie, że warunki z roku na rok są coraz lepsze. Hałas stanowił 53 proc. zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy.

Zagrożenia w pracy dzielą się na trzy kategorie:
- związane ze środowiskiem pracy: hałasem, pyłami, wibracjami, zbyt wysoką lub niską temperaturą;
- dotyczące uciążliwości pracy: wymuszoną pozycją ciała, niedostatecznym oświetleniem lub ciężkim wysiłkiem fizycznym;
- zagrożenia związane z użytkowaniem szczególnie niebezpiecznych maszyn: takich jak pilarki, strugarki, frezarki czy prasy.

Aż 293,3 tys. osób (57,9 proc.) doświadcza zagrożeń pierwszej kategorii. Z kolei uciążliwości pracy doświadcza 145,4 tys. osób (28,7 proc.). Z niebezpiecznymi maszynami ma do czynienia 68 tys. osób, czyli najmniejsza część - 13,4 proc. badanych.

Z racji tego, że największe niedogodności w pracy występują w przemyśle, górnictwie oraz przetwórstwie, w 2012 r. najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwach śląskim i opolskim, gdzie średnio 168 na 1000 osób, czyli prawie co piąta osoba, pracuje w warunkach zagrożenia. Najbezpieczniejsza praca była w województwach mazowieckim i podlaskim. Tu na pogorszenie lub utratę zdrowia narażonych było nie więcej niż 65 osób na 1000.

Źródło: Work Service