e-Kadry i płace

Nowelizacja Kodeksu pracy 2013-07-07


Senat przyjął nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza roczny okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy. Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 55 senatorów, 30 było przeciw, czterech wstrzymało się od głosu.

Przyjęto m.in. poprawki senatora PO Mieczysława Augustyna, które zakładają m.in., że pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego ruchomy czas pracy albo ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.

Ustawa wróci teraz do Sejmu. Po nowelizacji, okres rozliczeniowy czasu pracy wydłuży się z 4 do 12 miesięcy, „jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi, lub dotyczącymi organizacji pracy”.

Nowe przepisy pozwolą na stosowanie rozkładów czasu pracy na indywidualny wniosek pracownika, niezależnie od ustaleń ze związkami lub reprezentacją pracowników. Umożliwią także wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania pracy albo przedziału czasu, w którym pracownik ma rozpocząć pracę.

Źródło: PAP