e-Kadry i płace

Wsparcie dla studentów i absolwentów na starcie 2013-07-07


Główne założenie rządowego programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”, adresowanego do studentów, absolwentów i bezrobotnych, to preferencyjne pożyczki na rozkręcenie biznesu.

Ogólnopolski program zainicjowany przez resort pracy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego składa sie z 2 etapów. Pierwszy ruszył w czerwcu i obejmuje województwa mazowieckie, małopolskie i świętokrzyskie. Drugi etap wystartuje w styczniu 2014.

Maksymalna kwota pożyczki wyniesie do 60 tys. zł. Wypłata pieniędzy nastąpi po zarejestrowaniu firmy. Ale najważniejsze jest niskie oprocentowanie takiego kredytu - 0,75 proc. w skali roku. Przy czym okres spłaty nie może przekroczyć 7 lat.

Jeśli pożyczkobiorca utworzy miejsce pracy dla bezrobotnego, będzie mógł liczyć na dodatkową pożyczkę. Będzie ona udzielana nie wcześniej niż po pierwszym roku działalności i wyniesie do 20 tys. zł.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów