e-Kadry i płace

Kosztowny i czasochłonny szczegółowy harmonogram czasu pracy 2013-07-07


Komisja Ustawodawcza Senatu poparła nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadziła obowiązek tworzenia szczegółowych rozkładów czasu pracy dla pracowników.

Rząd w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy spełnił oczekiwania przedsiębiorców wydłużając okres rozliczeniowy czasu pracy, ale jednocześnie obarczył ich obowiązkiem tworzenia harmonogramów czasu pracy. Za takim rozwiązaniem optowała Państwowa Inspekcja Pracy, która dzięki temu będzie mogła kontrolować kolejny, biurokratyczny wymóg nałożony na przedsiębiorców.

Będzie to oznaczało dla przedsiębiorców konieczność zlecania dodatkowej pracy służbom kadrowym, a nawet zatrudnianie nowych osób.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan