e-Kadry i płace

Śmiertelne wypadki przy pracy wciąż zdarzają się za często 2013-06-23


Z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że ani prośby i apele, ani kary nakładane na pracodawców za niedbanie o bezpieczeństwo zatrudnionych nie odnoszą skutku. W wypadkach w pracy wciąż giną ludzie.

Najczęściej na budowach i w branży przetwórstwa przemysłowego. W ponad 1800 zbadanych w ubiegłym roku wypadkach przy pracy, śmierć poniosły 332 osoby a 720 osób doznało ciężkich obrażeń ciała.

Najczęściej wypadkom ulegają osoby o stażu pracy nieprzekraczającym roku. Pracodawcy popełniają wiele błędów takich jak niewłaściwa organizacja pracy czy niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy. Dopuszczają też do pracy osoby zupełnie nieprzygotowane, bez przeszkolenia, bez odzieży ochronnej.

Źródło: IAR